2819-bitcoin-3
Ảnh minh họa

Luật này đã được đưa ra bàn luận trong Hạ viện kể từ năm 2015, và đã được thông qua vòng một. Thượng viện đã đưa luật này vào trong một luật khác tập trung vào tiền kỹ thuật số, và đã được Ủy ban Quản lý Kinh tế Thượng viện thông qua.

Hai nhà lập pháp, Thượng nghị sĩ Irajá Abreu và Nghị sĩ Aureo Ribeiro, đang chuẩn bị bản thảo hoàn thiện cho luật này và sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện.

“Chúng tôi đang làm mọi việc cùng với ủy viên báo cáo tại Quốc hội, người đã hoàn tất công việc rất tốt. Đội ngũ kỹ thuật của Ngân hàng Trung ương cũng rất có ích. Ngôn từ đều tương đồng và thống nhất”, theo Thượng nghị sĩ Irajá.

Việc thông qua luật này không đưa bitcoin thành đối tượng pháp lý tại Brazil giống như El Salvador. Luật này cho phép tổng thống Brazil quyết định tổ chức liên bang chịu trách nhiệm ban hành quy định đối với tiền kỹ thuật số. Tổng thống sẽ có thể thành lập cơ quan mới hoặc chọn Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch quốc gia hay Ngân hàng Trung ương Brazil thực hiện chức năng.

Cơ quan chịu trách nhiệm sẽ phải đưa ra hướng dẫn thị trường và ban hành quy định theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm hạn chế rửa tiền và che giấu tài sản.