Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đưa Zalo, Telegram vào diện quản lý
Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng Zalo cũng thuộc diện quản lý của pháp luật viễn thông để bảo vệ người dung. (Ảnh minh hoạ)

Dẫn ví dụ Zalo, Viber, Telegram, Bộ cho rằng các ứng dụng OTT (Over-the-top media service) này đang được sử dụng thay thế dịch vụ viễn thông, nên được gọi là OTT viễn thông.

Theo tờ trình, pháp luật hiện hành chưa có quy định quản lý, dẫn đến không bảo đảm quyền lợi của người sử dụng, an toàn, an ninh thông tin.

Cơ quan soạn thảo luật nhấn mạnh việc đưa dịch vụ OTT vào luật là nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất quản lý bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Theo đó, với dịch vụ OTT viễn thông có thu cước, nhà cung cấp trong nước phải có giấy phép, còn nhà cung cấp xuyên biên giới phải thông qua thỏa thuận thương mại với một nhà cung cấp được cấp phép trong nước.

Trường hợp dịch vụ OTT viễn thông không thu cước, nhà cung cấp cần thông báo, đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông. Riêng nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có quy mô lớn tại Việt Nam, ví dụ theo số người sử dụng, phải có thỏa thuận thương mại hoặc đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến quyền lợi người sử dụng và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số ý cho rằng "nhà cung cấp dịch vụ OTT không có liên hệ gì với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông”.