Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Việc tăng cường công quản lý, điều hành giá, nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tránh để xảy ra các biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội.

ộ Tài chính cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý kê khai giá, niêm yết giá, nhất là đối với vật tư y tế phòng chống dịch, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công...

Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá cả thị trường tại các địa phương
Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá cả thị trường tại các địa phương

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề về giá, giám sát giá cả thị trường; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về giá. Các địa phương cần chủ động tính toán, xây dựng phương án giá đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá thuộc thầm quyền quy định giá của địa phương, trong đó đánh giá kỹ liều lượng, mức độ điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Trước đó, theo Bộ Công thương, dù dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp nhưng việc cung ứng các sản phẩm hàng hóa thiết yếu vẫn được đảm bảo. Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại hay chợ truyền thống đều có đầy đủ các mặt hàng cần thiết. Tâm lý người dân cũng không đổ xô đi mua hàng tích trữ.

Được biết, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình thị trường giá cả; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống người dân. Đồng thời tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường giá cả, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định.