Tại phiên họp chiều 17/6, Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đã bộc lộ một số hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Cụ thể, số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm không chịu thuế còn nhiều (26 nhóm) và không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Điều này làm tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Việc áp dụng các mức thuế suất hiện nay gồm mức 0%, 5% và 10% đối với các nhóm mặt hàng còn chưa phù hợp. Nhóm áp dụng mức thuế suất 5% còn nhiều (14 nhóm hàng hóa, dịch vụ) nên chưa phù hợp với định hướng áp dụng một mức thuế suất phổ thông.

Theo đó, dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế.

Dự thảo vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm hàng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng đã thu hẹp các loại hàng hóa, dịch vụ.

Bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Cụ thể, dự thảo đã bỏ 12 loại thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng gồm phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; lưu ký chứng khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán; dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, dịch vụ viễn thông công ích; dịch vụ internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; dịch vụ duy trì vườn thú; dịch vụ duy trì vườn hoa, công viên; dịch vụ duy trì cây xanh đường phố; dịch vụ chiếu sáng công cộng cũng nằm trong danh sách được bỏ ra khỏi nhóm không chịu thuế.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này có bổ sung quy định không áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên các nền tảng số theo quy định của Chính phủ để đảm bảo tính linh hoạt cho việc xác định sản phẩm, dịch vụ này được tiêu dùng tại Việt Nam hay ở nước ngoài.

Ngoài ra, để không gây xáo trộn đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đã được ấn định thuế từ đầu năm, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quy định mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.