Bắc Giang: Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản
Bắc Giang tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

Tại Công văn số 1534/ UBND - KTN, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do nhu cầu đất san lấp hiện nay trên địa bàn tỉnh rất lớn; lượng đất tại các mỏ cấp phép chưa đáp ứng đủ, trong khi lợi nhuận từ khai thác trái phép cao nên nhiều tổ chức, cá nhân ngang nhiên vi phạm.

Hoạt động khai thác đất trái phép, sai phép tuy đã được các cấp chính quyền, ngành chức năng kiểm tra, xử lý nhưng có thời điểm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, có trường hợp còn phạt cho tồn tại, do đó vi phạm có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, việc đưa trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng người đứng đầu cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trong năm 2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã nếu để hoạt động khai thác khoáng sản sai phép, trái phép kéo dài, tái diễn tại địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng mà không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định.

Bắc Giang: Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản
Công văn yêu cầu xử lý nghiêm, kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản sai phép, trái phép theo quy định

UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện (tàu thuyền, ô tô) vận chuyển khoáng sản (đất san lấp, đất làm gạch) trên địa bàn tỉnh (đường bộ, đường sông), trong đó tập trung tại địa bàn, khu vực giáp ranh với các tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh).

Kiên quyết đấu tranh, đề xuất xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về tải trọng phương tiện, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, ra ngoài phạm vi tỉnh Bắc Giang, không đúng địa điểm đổ ghi trong giấy phép được cấp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường giám sát, kiểm tra các điểm mỏ khoáng sản (đất, đá, cát sỏi) đã cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định đối với doanh nghiệp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.