Áp dụng 100% hóa đơn điện tử từ 1/7/2022
Ảnh minh họa

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm là việc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc.

Ngay sau buổi lễ, cơ quan thuế các cấp đã quyết liệt triển khai trên toàn hệ thống, tính đến trưa ngày 30/6/2022, đã có 99,98% doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, đây là kết quả rất tích cực và tự hào của toàn hệ thống thuế, cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống, sự đồng lòng, nhất trí, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin thêm về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Theo đó, Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược và 13 đề án thành phần để báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt làm cơ sở để triển khai toàn hệ thống.

Trong đó, trọng tâm là các đề án về công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử; tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực,…

Để Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đi vào cuộc sống, người đứng đầu ngành thuế giao thủ trưởng các vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế căn cứ Chiến lược đã được phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra tại Chiến lược để chủ động xây dựng kế hoạch hành động tại đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 5 năm, hàng năm, góp phần cùng toàn ngành thuế triển khai hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu đề ra tại chiến lược./.