Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa có báo cáo cung cấp thông tin về kết quả xử lý của đoàn kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện Chỉ thị 16.

Theo đó, nhằm tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để tăng giá bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, Sở Công Thương Bình Phước đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành về giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

9 cửa hàng Bách Hóa Xanh bị phạt vì bán hàng hết hạn, không niêm yết giá
9 cửa hàng Bách Hóa Xanh bị phạt vì bán hàng hết hạn, không niêm yết giá

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 9/24 cửa hàng Bách Hóa Xanh với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng (8 vụ), không niêm yết giá (1 vụ), xử phạt tổng số tiền 14,3 triệu đồng, tiêu hủy 284 sản phẩm hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường Bình Phước cũng đã xử lý 6 vụ vi phạm (trong đó có 3 vụ liên quan đến cửa hàng Bách Hóa Xanh) với các hành vi không niêm yết giá, bán giá cao hơn giá niêm yết, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng đối với một số cửa hàng trên địa bàn trong thời gian tỉnh Bình Phước thực hiện Chỉ thị 16.

Qua kiểm tra, đã giúp các siêu thị, cửa hàng có sự chấn chỉnh, thường xuyên rà soát lại việc kiểm soát hạn sử dụng của hàng hóa, thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán đúng theo giá đã niêm yết.