Kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 10 tháng năm 2021 đạt trên 14,24 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 10 tháng năm 2021 đạt trên 14,24 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 10 tháng năm 2021 đạt trên 14,24 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 10/2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 937,1 triệu USD, tăng 38% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 33% so với tháng 10/2020.

Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 5,98 tỷ USD, chiếm 42% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 10/2021 đạt 457,33 triệu USD, tăng 27% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 17,9% so với tháng 10/2020.

Thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 3,15 tỷ USD, chiếm 22,2%, tăng 5%; Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch, đạt 1,26 tỷ USD, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu sang Bỉ đạt 891,77 triệu USD, chiếm 6,3%, tăng 13,2%.

Nhìn chung, xuất khẩu giày dép sang đa số các thị trường trong 10 tháng năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu giày dép 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu giày dép nhiều nhất sang thị trường Mỹ
Xuất khẩu giày dép nhiều nhất sang thị trường Mỹ