Đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu Công nghệ cao thành phố, công viên Phát triển phần mềm Quang Trung, quy trình này gồm các bước.

Bước 1, doanh nghiệp nộp phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất cho ban quản lý.

Bước 2, ban quản lý tổng hợp danh sách và lên kế hoạch thẩm định.

Bước 3, đoàn thẩm định gồm HCDC và các đơn vị phối hợp thẩm định. Trong đó HCDC thẩm định nơi ở tập trung, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Các cơ quan phối hợp sẽ thẩm định về điều kiện tổ chức nơi ở tập trung, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Bước 4, đoàn công tác lập biên bản, nói rõ doanh nghiệp đạt hay không đạt, hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục thiếu sót.

TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp muốn hoạt động phải qua 4 bước thẩm định
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp muốn hoạt động phải qua 4 bước thẩm định

Tương tự, đối với các doanh nghiệp bên ngoài khu công nghiệp, việc thẩm định cũng trải qua 4 bước như trên. Song việc đăng ký phương án sản xuất, lưu trú sẽ nộp cho UBND quận, huyện, TP Thủ Đức.

Với các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động, bên cạnh sự tham gia thẩm định của các trung tâm y tế quận, huyện thì còn có sự tham gia của HCDC.

Trường hợp doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án vừa sản xuất vừa lưu trú có nhu cầu tăng người hoặc rút người, chỉ cần làm xét nghiệm người lao động, riêng với việc tăng người có điểm mới là doanh nghiệp phải có "khu lưu trú tạm thời" nằm bên ngoài doanh nghiệp.

Cụ thể, nếu người lao động không tiếp tục ở lại khu lưu trú, doanh nghiệp gửi công văn kèm danh sách, kết quả xét nghiệm âm tính đến ban quản lý nếu ở trong khu công nghiệp hoặc trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức.

Nếu muốn tăng thêm lao động, doanh nghiệp phải có khu lưu trú tạm thời bên ngoài doanh nghiệp và để người lao động lưu trú tại đó trong 3 ngày. Đơn vị xét nghiệm đủ điều kiện của Sở Y tế xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày thứ 3, nếu âm tính mới được đưa vào doanh nghiệp.

Theo: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/tp-ho-chi-minh-doanh-nghiep-muon-hoat-dong-phai-qua-4-buoc-tham-dinh/20210723071843984