Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tiếp tục chương trình Phiên họp 16, sáng 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, qua thảo luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình và đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cho thấy, năm 2022 vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

GDP 9 tháng đầu năm tăng 8,83%, dự kiến cả năm khoảng 8%, đạt cận dưới về kỳ vọng tăng trưởng khi có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình mục tiêu và chương trình phục hồi, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng.

14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, phục hồi kinh tế diễn ra đồng đều giữa các địa phương, 44/63 tỉnh, thành có GRDP tăng trên 6%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch được phục hồi mạnh mẽ; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, ước cả năm CPI tăng khoảng 4%, thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 34% GDP; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì tăng ở mức cao.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị báo cáo của Chính phủ cần phân tích rõ thêm phần nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của các thành tích, trong đó đề cập tới vai trò lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ, chính quyền các cấp, vai trò của đổi mới thể chế, giám sát, cải cách thủ tục hành chính, sự năng động của các ngành, các địa phương, người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, bất cập như: Tồn tại cố hữu trong nội tại của nền kinh tế chậm được cải thiện như quy mô nền kinh tế nhỏ, năng lực, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao, doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ sản xuất thấp phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào, một số điểm nghẽn chưa được tháo gỡ có hiệu quả; nguy cơ thiếu nhân lực tại các cơ sở y tế công lập do tình trạng xin thôi việc, nghỉ việc…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, Báo cáo cần bổ sung, làm rõ một số nội dung về ổn định hệ thống ngân hàng thương mại; giải pháp tháo gỡ và vai trò của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong ban hành các quyết sách để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội.

Trong năm 2023, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần phân tích cụ thể và có giải pháp đột phá để ứng phó.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội như Chính phủ đã trình. Tuy nhiên đề nghị thuyết minh rõ hơn căn cứ xác định chỉ số CPI, chỉ tiêu bác sĩ, giường bệnh/số dân, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội chưa đạt; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, lưu ý ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận

Về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội cơ bản thống nhất và đánh giá cao báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 202 ước vượt cao so với dự toán. Bội chi nợ công trong ngưỡng Quốc hội cho phép đã góp phần vào phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý điều hành ngân sách còn chậm được khắc phục… Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tỷ lệ điều tiết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về dự toán, phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2023 như Chính phủ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với phương án xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025, đề nghị Chính phủ cần bám sát để đảm bảo tính thực tế, khả thi và đề nghị điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong điều kiện mở rộng chính sách tài khóa để hỗ trợ Chương trình phục hồi; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, sắp xếp nhiệm vụ, giải pháp theo thứ tự ưu tiên để cân đối các nguồn lực; tăng tỷ lệ thu nội địa để đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, nguyên nhân và trách nhiệm trong việc thực hiện dự toán thu từ cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước…

Thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong báo cáo về dự toán, lưu ý ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và một số nội dung khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục phân bổ vốn Chương trình phục hồi, vốn đầu tư công trung hạn, kiên quyết thu hồi kế hoạch vốn dự án chậm triển khai, điều chuyển cho dự án có khả năng giải ngân, củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoàn thiện cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.

Kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
Tháo gỡ đầu tư công để đẩy mạnh tăng trưởng