Rong biển, cá ngừ và hàu dẫn đầu xuất khẩu thủy sản của Hàn Quốc năm 2023

Để mở rộng xuất khẩu thủy sản, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ các công ty xuất khẩu kể từ đầu năm ngoái bằng cách thành lập “Nhóm nguồn xuất khẩu thủy sản” cùng với công chúng, chính phủ và các tổ chức nghiên cứu. Bộ điều hành các địa điểm xuất khẩu trên khắp đất nước, bao gồm Busan, Inch, Jeonnam và Nam Chungcheong, đồng thời nỗ lực hết sức để thúc đẩy xuất khẩu bằng cách kiểm tra và tổ chức các cuộc họp đánh giá tình trạng xuất khẩu với các đại diện của ngành.

Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Kang Do-hyun cho biết: “Mặc dù điều kiện xuất khẩu khó khăn, chúng tôi vẫn có thể đạt được giá trị xuất khẩu 3 tỷ USD trong 2 năm liên tiếp nhờ nỗ lực không ngừng của toàn bộ nghề cá, bao gồm cả các công ty và nhà sản xuất. Xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 nhờ ngân sách hỗ trợ mở rộng.”

Ngân sách hỗ trợ xuất khẩu thủy sản năm nay được xác nhận ở mức 51,521 tỷ won, tăng 8,659 tỷ won so với năm trước. Dự án hỗ trợ tiếp thị thủy sản toàn diện là 9,39 tỷ won, dự án hỗ trợ chứng từ xuất khẩu là 7,683 tỷ won và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ ngoại thương là 5,962 tỷ won.