Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 173 dự án chậm tiến độ, chiếm tỷ lệ 22,7%. Trong đó, có 2 dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị; 68 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; 103 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa hoàn thành khối lượng công việc đề ra.

Nguyên nhân là do công tác chuẩn bị đầu tư mất rất nhiều thời gian; sự cố môi trường biển năm 2016 và đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay đã làm ảnh hưởng đến nguồn lực của nhà đầu tư. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại một số nhà đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai thực hiện dự án để chờ cơ hội chuyển nhượng dự án.

Tiếp đến là thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc thu hồi đất, các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm pháp luật đất đai. Phần diện tích đất đã thu hồi phải được đưa ngay vào sử dụng đúng quy định. Quan trọng hơn cả là lựa chọn được nhà đầu tư bảo đảm năng lực tài chính và khả năng triển khai cũng như quyết tâm thực hiện dự án.

Dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Thanh Hà - Đá Nhảy suất đầu tư 230 tỷ đồng, cửa đóng then cài sau hơn 8 năm chậm triển khai. Ảnh: Báo Xây dựng
Dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Thanh Hà - Đá Nhảy sau hơn 8 năm chậm triển khai. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại cuộc họp về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rõ về việc kiểm tra các dự án chậm triển khai và khu đất chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Đối với những dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai xây dựng, chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với nhóm dự án đã thuê đất, không triển khai xây dựng, chậm tiến độ nhưng nộp đủ tiền thuê đất, cơ quan chức năng sẽ tham mưu UBND tỉnh làm việc trực tiếp và ký cam kết tiến độ đối với từng nhà đầu tư để đốc thúc, yêu cầu triển khai thực hiện dự án…

Tại cuộc họp, các Sở: Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Cục thuế tỉnh… nêu lên một số kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với từng nhóm dự án của nhà đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh như điều chỉnh gia hạn tiến độ dự án; có giải pháp thu hồi công nợ trong năm 2022; tiến hành ký cam kết tiến độ với nhà đầu tư để đốc thúc, yêu cầu triển khai thực hiện và thời gian hoàn thành dự án; tổng hợp danh sách, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, quyết định chủ trương theo đúng quy định.