Cụ thể: Ngày 26.9, công ty đã bắt đầu tung ra một giao diện mới trên các hệ điều hành Android, iOS và web để chuyển đổi nhanh giữa các tài khoản.

Nếu bạn đã thêm thông tin đăng nhập Facebook và Instagram của mình vào cùng một Trung tâm tài khoản, bạn có thể sử dụng tính năng này để chuyển đổi giữa hai ứng dụng mạng xã hội mà không cần điều hướng đến màn hình chính hay menu đa nhiệm. Giao diện này cũng cho phép bạn xem tổng số tất cả các thông báo trên hai mạng xã hội của mình ở cùng một nơi.

Đồng thời, Meta đang giới thiệu trải nghiệm đăng nhập và giới thiệu được thiết kế lại trên các hệ điều hành Android và iOS. Nếu chưa quen với mạng xã hội của Meta, người dùng có thể tạo một tài khoản, sau đó sử dụng tài khoản đó để tạo thêm các tài khoản khác.

Đối với những người đã có cả tài khoản Facebook và Instagram, giờ đây có thể sử dụng thông tin đăng nhập được liên kết với một ứng dụng để truy cập ứng dụng kia - điều bạn cần làm là thêm cả hai tài khoản vào cùng một Trung tâm tài khoản.

Meta sẽ thông báo cho bạn mỗi khi bạn sử dụng tài khoản hiện có để tạo tài khoản mới hoặc bạn thêm tài khoản vào Trung tâm tài khoản.

Meta thêm tính năng tích hợp Facebook và Instagram
Người dùng có thể dùng tài khoản Facebook để đăng nhập Instagram và ngược lại. (Ảnh: Meta)
Meta thêm tính năng tích hợp Facebook và Instagram
Tính năng mới sẽ giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi tài khoản Facebook và Instagram tại cùng một nơi. Ảnh: Meta

Ngoài ra, các tính năng bảo mật như xác thực hai yếu tố sẽ vẫn hoạt động, chẳng hạn như ngăn ai đó sử dụng thông tin đăng nhập Instagram của bạn để truy cập vào tài khoản Facebook.

Mặc dù các tính năng mới hiện chỉ giới hạn ở Facebook và Instagram, Meta sẽ tiếp tục cải thiện trải nghiệm được kết nối trên tất cả các công nghệ của công ty.