Ngày 28/9, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an Thành phố thông báo kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 27/9/2021 đến 11 giờ ngày 28/9/2021) như sau:

Công an Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố. Trong 24 giờ qua, các lực lượng kiểm soát 19.819 lượt phương tiện (49 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 28.187 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.660 lượt phương tiện quay đầu (1.710 lượt không vào Thành phố, 950 lượt không ra ngoài Thành phố).

 Các chốt phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 19.819 lượt phương tiện
Các chốt phòng chống dịch tại cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 19.819 lượt phương tiện

Theo thống kê, số người qua chốt tăng trên 7.000 lượt, số phương tiện cũng tăng thêm trên 5.000 lượt so với 1 ngày trước.

Cùng với đó, tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố. Các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt VPHC về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 42 trường hợp (không đeo khẩu trang: 24 trường hợp; cơ sở kinh doanh không thực hiện biện pháp giãn cách: 1 trường hợp; vi phạm khác: 17 trường hợp).