Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 30/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.200.000 - 1.760.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá trong khoảng 1.170.000 - 1.760.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.730.000 - 2.850.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đã hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 30/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.770.000 - 2.260.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.270.000 - 1.770.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 2.100.000 - 2.200.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 2.480.000 - 3.580.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 30/8: Tăng 'nóng' sát đợt nghỉ lễ

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 30/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.120.000 - 1.490.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 910.000 - 1.310.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.430.000 - 2.930.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 2.590.000 - 3.500.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 30/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động khoảng 1.350.000 đồng/ người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.450.000 - 1.500.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động khoảng 1.665.000/ người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.830.000/ người lớn và cũng đã gần hết chỗ.