Đón không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiều nơi có mưa nhỏ
Dự báo thời tiết cả nước ngày 12/12.
Đón không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiều nơi có mưa nhỏ