Ngày 24/8, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã gửi công văn hỏa tốc số 5139/BTC-TTTN đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hướng dẫn quy định vận tải trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19 để thống nhất thực hiện tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công văn nêu rõ, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu của người dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại Công văn số 5366/VPCP-CN ngày 5/8/2021 về công tác phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp các bộ, ngành xây dựng hướng dẫn và tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt và an toàn phòng, chống dịch.

Đề nghị quy định rõ về vận tải khi xe qua chốt kiểm soát
Đề nghị quy định rõ về vận tải khi xe qua chốt kiểm soát

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ngày 18/8/2021, Bộ Công Thương đã có văn bản góp ý đối với Dự thảo quy định vận tải trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19 gửi Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Công Thương tiếp tục nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên địa bàn các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hướng dẫn quy định vận tải trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19.

Theo đề nghị của Bộ Công Thương, khi ban hành hướng dẫn, Bộ Giao thông vận tải cần đưa ra các quy định rõ ràng, cụ thể các điều kiện, đặc biệt là điều kiện để xe đi qua các chốt kiểm soát đối với hai trường hợp đã được cấp mã QR và chưa được cấp mã QR.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải hợp nhất các văn bản hướng dẫn trước đây để các địa phương và các doanh nghiệp dễ thực hiện.