Theo đó, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Nghị định 10), nội dung đáng chú ý là quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất.

Condotel, Officetel sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
Ảnh minh họa

Với quy định mới này, các căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng điều kiện.

Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án bất động sản không phải nhà ở, Nghị định 10 cũng quy định chi tiết.

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ như: Sổ hồng; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định); bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc kết quả nghiệm thu hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng;

Chủ đầu tư cũng phải nộp danh sách các tài sản, như công trình, hạng mục công trình, phần diện tích của hạng mục công trình, gồm các thông tin tên của tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng sử dụng chung, sử dụng riêng của từng tài sản.

Nghị định 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023.