Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức theo nguyện vọng cá nhân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

Vào ngày 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định được Ban chấp hành Trung ương thống nhất tại cuộc họp bất thường chiều 17/1, sau khi xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Theo thông cáo phát ngay sau cuộc họp, Trung ương Đảng đánh giá ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khoá tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trên cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai Phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai Phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, Quốc hội sẽ phải tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (sinh ngày 20/7/1954), quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV. Ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 5/4/2021 đến nay.

Trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông từng giữ các cương vị thủ tướng Chính phủ (2016 - 2021), phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phó tổng Thanh tra Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam...