Bản lĩnh vượt thách thức

Mỗi người con đất Việt, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, ở thời khắc này, đều trào dâng cảm xúc, lòng tự hào dân tộc, mừng vui đón chào một mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng lớn lao đồng hành cùng đất nước phát triển.

Trong thời khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới, chúng ta cùng lắng lại, nhìn về năm đã qua. Năm Tân Sửu 2021 thật sự là năm có rất nhiều cam go, thử thách, nhưng với bản lĩnh kiên cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, vững vàng tiếp bước trên chặng đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường.

Năm 2021 qua đi cũng tiếp tục khẳng định ý chí son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là chung sức, đồng lòng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên chặng đường vẻ vang ấy, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc tạo ra xung lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Càng ý nghĩa hơn, khi qua gian nan, thử thách, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, khí phách anh hùng, bản lĩnh, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc càng được thể hiện và phát huy cao độ. Sức mạnh Việt Nam ấy càng ngời sáng, được nhân lên gấp bội trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đồng thời là khoảng thời gian chúng ta phải đương đầu với dịch bệnh. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tập trung chăm lo, bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Dù phải trải qua những thời khắc rất khó khăn, kinh tế tăng trưởng âm (quý III-2021), nhưng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 tăng 2,58%. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuy không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia; tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Năm qua cũng là năm tiếp tục ghi nhiều dấu ấn tích cực về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo đúng quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm. Toàn Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng hành cùng cả nước, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là “trái tim của cả nước”. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, kiểm soát tốt dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Là đô thị có hàng triệu dân, thành phố luôn chăm lo chu đáo, bảo đảm đời sống của nhân dân, trên tinh thần vừa “không để ai bị bỏ lại phía sau”; vừa đầu tư, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Năm 2021, tăng trưởng GRDP đạt 2,92%, thu ngân sách đạt 112,3% dự toán Trung ương giao. Dù mức tăng trưởng của thành phố không đạt chỉ tiêu, nhưng đây là sự nỗ lực có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Các hoạt động giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội được duy trì phù hợp với điều kiện diễn biến dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, thành phố trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.

Với tinh thần sẻ chia, “Vì cả nước, cùng cả nước”, Thủ đô Hà Nội tiếp tục thể hiện và nỗ lực giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Thành phố cũng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các quận, thị xã của thành phố cơ bản thuận lợi, đã nâng cao hiệu quả hành chính công và được người dân đồng tình ủng hộ.

Khép lại một năm đầy gian truân, thử thách cũng là lúc đón xuân mới với bao niềm tin và hy vọng. Những thành quả mà Thủ đô Hà Nội cùng cả nước đạt được thật đáng trân trọng, góp phần củng cố, tiếp thêm niềm tin, ý chí và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vươn lên đạt những thành tựu cao hơn trong năm mới Nhâm Dần 2022 và những năm tiếp theo.

Phía trước là một năm mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng xen lẫn không ít khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, bản lĩnh dân tộc Việt Nam đã được trui rèn trong khó khăn, thử thách sẽ càng giúp chúng ta thêm vững tin để bước tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với chủ trương bao trùm, nhất quán đã được Đảng, Nhà nước xác định, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hiện nay là tiếp tục “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp, cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, chú trọng việc tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thế giới hậu đại dịch. Cũng hơn lúc nào hết, trong khó khăn càng phải tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí cả nước.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện 10 chương trình công tác khóa XVII; thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Thành phố cũng sẽ quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ từ cơ sở để phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Xuân mới Nhâm Dần mang đến cho chúng ta sức mạnh và niềm tin. Dẫu phía trước còn có khó khăn, nhưng từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong niềm vui đón chào xuân mới, mỗi người dân trên dải đất hình chữ S thân yêu, từ trong gian khó càng phải giữ vững niềm tin, luyện rèn bản lĩnh, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, "nhất hô bá ứng", “trên dưới một lòng” để làm nên những mùa xuân no ấm, hạnh phúc; cùng nhau góp công, góp sức dựng xây đất nước thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Kiên cường và bản lĩnh vượt qua mọi thách thức, tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!