Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuê đất...
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuê đất...

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính. Trong quá trình hoạt động đã triển khai các dự án liên doanh, liên kết có thời hạn với các đơn vị tại một số khu đất lưu không và ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn tại các khu đất quy hoạch xây dựng nhưng chưa triển khai.

Theo quy định pháp luật, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải sử dụng đất đúng theo các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

"Khi phát sinh các hoạt động kinh doanh và sử dụng đất không đúng quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì phải báo cáo và tuân theo các trình tự, thủ tục pháp luật về đất đai quy định"- đại diện Cục Thuế TP Hà Nội thông tin.

Cũng theo cơ quan thuế Hà Nội, sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đất đai chấp thuận, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, Khu liên hợp thể thao quốc gia đã không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.

Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế đã đề nghị Khu liên hợp thể thao quốc gia giải trình, cung cấp các hợp đồng liên doanh, liên kết, cho thuê. Trên cơ sở các tài liệu đơn vị cung cấp, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu đơn vị thực hiện theo các quy định của pháp luật.

...Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền này Khu liên hợp thể thao quốc gia không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước.
...Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền này Khu liên hợp thể thao quốc gia không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan Thuế cũng đã ban hành các thông báo thu tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị. Đồng thời, khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp, từ năm 2018 đến nay, cơ quan Thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết thêm, ngày 23/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định số 288/QĐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Ngay khi có kết luận thanh tra, Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế trong việc đôn đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuê đất còn nợ đọng theo thông báo truy thu, thông báo nộp của cơ quan Thuế.

Hiện Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế TP Hà Nội triển khai, thực hiện các nội dung cơ quan thanh tra kiến nghị.

Theo kết luận vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, Khu liên hợp thể thao quốc gia đang thực hiện 5 dự án liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh với tổng diện tích sử dụng đất là 16.835 m2. Theo quy định của pháp luật, đất Khu liên hợp thể thao quốc gia sử dụng để thực hiện liên doanh, liên kết thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất. Tuy nhiên, đơn vị này rất chậm trong việc nộp tiền thuê đất cho cơ quan thuế, dẫn đến tổng số tiền thuê đất còn phải nộp và số tiền chậm nộp đến cuối tháng 12/2018 là hơn 46 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện quá trình sử dụng đất là tài sản nhà nước, tài sản công để cho thuê mặt bằng đã vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, vi phạm về quản lý thuế. Theo đó, tổng số tiền Khu liên hợp thể thao quốc gia phải nộp ngân sách nhưng chưa nộp là khoảng hơn 658 tỉ đồng.

"Số tiền này Khu liên hợp thể thao quốc gia không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước" - Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Theo đó, trước hàng loạt sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng cho chuyển tài liệu hồ sơ, chứng cứ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật.