Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 4,8 tỷ cổ phiếu lên 5,37 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng. Sau tăng vốn Vietinbank xếp TOP 3 trong nhóm Big4 về vốn điều lệ, sau BIDV, Vietcombank.

VietinBank  tăng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng

Như vậy, vị trí trong bảng xếp hạng nhóm Big4 ngân hàng đã có sự thay đổi, Vietinbank đứng thứ ba trong nhóm Big4, cao hơn Agribank và thấp hơn BIDV, Vietcombank.

VietinBank đã hoàn thành việc phát hành thêm hơn 564 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,74% từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, VietinBank thông qua hai phương án tăng vốn điều lệ, lên mức 60.387 tỷ đồng hoặc 66.030 tỷ đồng, tùy thuộc vào việc có hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020 hay không.

Ngoài 564,3 triệu cổ phiếu đã đến tay nhà đầu tư, VietinBank còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016. VietinBank sẽ nâng vốn điều lệ thêm 12.330 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, vốn điều lệ của VietinBank vẫn sẽ thấp hơn VPBank và Vietcombank (theo kế hoạch). Vừa qua, VPBank đã nâng vốn điều lệ lên hơn 79.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietcombank dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ lên 75.000 tỷ đồng.

VietinBank  tăng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng
VietinBank  tăng vốn điều lệ lên 53.700 tỷ đồng