Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 55,7 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 373,36 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 185,33 tỷ USD, tăng 25,5%; nhập khẩu đạt 188,03 tỷ USD, tăng 35,3%.

Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 7 tháng
Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 7 tháng