Doanh thu tháng 9 của VHC đạt 917 tỷ đồng, thấp nhất 8 tháng qua
Ảnh minh họa

Cụ thể, mảng cá tra ghi nhận doanh thu 540 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng sản phẩm phụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, lần lượt 61% và 50%. Còn các sản phẩm hỗn hợp khác thu về 83 tỷ, gấp 6,3 lần tháng 9/2021.

Xét theo thị trường xuất khẩu, Trung Quốc và Mỹ ghi nhận doanh thu lần lượt giảm 4% và giảm 7%, còn châu Âu và các nước khác đồng loạt ghi nhận tăng trưởng. Riêng tại Việt Nam, Vĩnh Hoàn ghi nhận 260 tỷ đồng doanh thu, tăng 144%.

Nếu so với tháng 8, kết quả tháng 9 của Vĩnh Hoàn giảm 28%, đồng thời là doanh thu theo tháng thấp thứ hai tính từ đầu năm đến nay chỉ sau tháng 1. Số liệu tháng 9 của Vĩnh Hoàn cho thấy tất cả các mảng từ cá tra, sản phẩm phụ cho đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe,... đều hạ nhiệt so với tháng 8, trong đó nguồn thu từ cá tra giảm 31%.

Việc xuất khẩu sang các thị trường cũng như kinh doanh tại thị trường trong nước cũng ghi nhận doanh thu giảm tốc so với tháng 8 trước, trong đó hai thị trường chính là Trung Quốc và Mỹ lần lượt giảm 52% và 37%.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP), tháng 9, xuất khẩu thuỷ sản ước đạt trên 850 triệu USD. Cao hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, song đây là lần đầu sau 7 tháng, xuất khẩu thuỷ sản rơi xuống mức dưới 900 triệu USD.

Giải thích việc xuất khẩu tăng trưởng chậm lại trong tháng 9, VASEP cho biết do lạm phát đã tác động làm giảm nhu cầu nhập khẩu của các thị trường.

Doanh thu tháng 9 của VHC đạt 917 tỷ đồng, thấp nhất 8 tháng qua

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Vĩnh Hoàn

Trong diễn biến khác, quý II/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 4.226,3 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 788,1 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,5% lên 25,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 153,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 664,4 tỷ đồng lên 1.096,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130,3%, tương ứng tăng thêm 60,74 tỷ đồng lên 107,34 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 307%, tương ứng tăng thêm 83,2 tỷ đồng lên 110,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,8%, tương ứng tăng thêm 60 tỷ đồng lên 210,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.493,9 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.341,4 tỷ đồng, tăng 241,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận quý II tăng 203%, thấp hơn lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng 241,6%, Công ty có dấu hiệu báo cáo lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ giảm dần.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 83,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 304,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 19,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 828,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 990,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và tiền bán cổ phiếu quỹ.

Được biết, xét theo năm, lần gần nhất dòng tiền kinh doanh của Vĩnh Hoàn âm là năm 2008 với giá trị âm 181,1 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 32% so với đầu năm lên 11.531,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.209,8 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.905,8 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.138,4 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.712,3 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Hội đồng quản trị Vĩnh Hoàn vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 21/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10.

Với 183,38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vĩnh Hoàn sẽ tạm ứng khoảng 366 tỷ đồng để trả cổ tức trong lần này. Thời gian chi trả dự kiến ngày 28/10.