Như trước đó đã thông tin về những sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Hải Hà (gọi tắt là Khu dân cư Hải Hà), có địa chỉ tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá với nhiều sai phạm rõ ràng đã được chỉ rõ.

Dự án khu dân cư Hải Hà, do Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà là Chủ đầu tư, có diện tích theo quy hoạch khoảng 2,93 ha, trong đó đất ở mới 16.589,82m2, gồm 186 lô đất; đất nhà văn hóa 339.68m2; đất cây xanh 1.632,87m2 đất giao thông 10.747,73m2.

Trong quá trình sử dụng đất, Công ty Hải Hà chậm triển khai thực hiện dự án Trung tâm Thương mại dịch và phân phối ô tô, vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Khoản 12 Điều 38 Luật đất đai 2003; điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.

Dự án đầu tư xây dựng-kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân xảy ra hàng loạt sai phạm.

Hết thời gian thực hiện dự án 24 tháng, Công ty Hải Hà vẫn không thực hiện triển khai dự án, nhưng Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa không tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, là không đúng quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 và nội dung Công văn số 9083/UBND-NN ngày 8/9/2015 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với Công ty Hải Hà.

Vi phạm trong việc quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500: Sở Xây dựng có ý kiến với UBND huyện Quảng Xương thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 14 và Điểm a Khoản 4 Điều 33, Luật xây dựng năm 2014; khoản 1 Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị.

Sở đỏ Khu dân cư Hải Hà, huyện Quảng Xương.

Vi phạm trong việc tham gia chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa tham gia ý kiến nhưng chưa đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chưa xem xét việc Công ty Hải Hà đã vi phạm luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Khi được tiếp thu, nghiên cứu các văn bản của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng Cục quản lý đất đai - Bộ TNMT, Bộ XD, Sở Kế hoạch Đầu tư chưa làm rõ điều kiện: Để thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư năm 2014, khu đất trên phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiện khu dân cư này đã được xây dựng và chủ đầu tư đã giao bán các căn hộ nhiều năm nay.

Sở Kế hoạch Đầu tư được giao chủ trì thẩm định nhưng đánh giá chưa đầy đủ các nội dung về sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất, chưa đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, chưa thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch tại Điểm c, Điểm đ khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư 2014. Vì vậy, đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Về sai phạm trong xác định giá đất cụ thể, số liệu khảo sát thông tin thẩm định giá nhóm 1, có tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản định giá và tài sản so sánh 1 lớn hơn 10% là không đảm bảo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT. Đưa số liệu về tổng diện tích sàn để tính toán là không phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu dân cư Hải Hà, huyện Quảng Xương.

Với những sai phạm được chỉ rõ trên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có sai phạm đã được chỉ ra, tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Giao Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV báo chí ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đến nay chưa hết thời hạn các ngành báo cáo về việc kiểm điểm về vấn đề dự án này, nếu có mình sẽ thông tin sớm đến PV”, ông Trang cho biết.

Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật về dự án này, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: “Hiện huyện Quảng Xương đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nhưng Chủ tịch chưa đồng ý với báo cáo của huyện do văn bản báo cáo của huyện chưa có ý kiến của các cựu lãnh đạo huyện ở thời kỳ dự án này được triền khai nên UBND tỉnh Thanh Hoá chưa chấp nhận báo cáo và yêu cầu huyện báo cáo lại, hiện nay huyện đang làm, ông Thịnh cho biết.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý các sai phạm ở dự án này đến quý bạn đọc.