Theo đó, kể từ ngày 01/6/2021, sẽ phạt nặng hành vi quảng cáo thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mà không có nội dung “Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ".

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 55 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mà không bảo đảm yêu cầu".

Từ 01/6/2021, phạt nặng vi phạm quảng cáo thức ăn cho trẻ dưới 24 tháng
Từ 01/6/2021, phạt nặng vi phạm quảng cáo thức ăn cho trẻ dưới 24 tháng

Như vậy, từ ngày 01/6/2021, bắt buộc quảng cáo thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi phải bảo đảm có nội dung "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ" tại phần đầu quảng cáo hoặc nêu rõ “Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi” trong phần nội dung của quảng cáo. Nếu vi phạm quy định trên sẽ chịu mức phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng (đối với cá nhân) hoặc từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng (đối với tổ chức).

Bên cạnh đó, Nghị định 38/2021/NĐ-CP còn bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm trên, cụ thể là buộc loại bỏ nội dung vi phạm ra khỏi sản phẩm quảng cáo (điểm c Khoản 4 Điều 55 Nghị định 38/2021/NĐ-CP). Nghị định 38/2021/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung đối tượng bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ có nội dung không phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (Khoản 1 Điều 55 Nghị định 38/2021/NĐ-CP).

Hiện tại, theo Khoản 1 Điều 73 Nghị định 158/2013/NĐ-CP nêu rõ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ có nội dung không phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.