Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa tổ chức tọa đàm “Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Gỡ rào cản, phát huy nội lực”, với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, các sở ngành TP HCM, chuyên gia, doanh nghiệp, luật sư và người dân bị vướng mắc trong quá trình sử dụng đất.

TS. Trần Du Lịch: Đi tìm giá đất thị trường chẳng khác nào 'tìm lá diêu bông'
TS. Trần Du Lịch. Ảnh SGGP.

https://doanhnhanvn.vn/ts-tran-du-lich-di-tim-gia-dat-thi-truong-chang-khac-nao-tim-la-dieu-bong.html