Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. HCM (Ban Hạ tầng đô thị) vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-BHTĐT về kế hoạch phát triển công viên cây xanh trên địa bàn.

Hiện tại, diện tích công viên tại TP. HCM chỉ hơn 500ha, tương ứng khoảng 0,55m²/người, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cây xanh đô thị là 15m²/người.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025 sẽ phát triển tối thiểu 68ha công viên công cộng, tối thiểu 4ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh. Ban Hạ tầng đô thị sẽ lập và trình chủ trương đầu tư 5 dự án công viên để chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030. Thành phố sẽ xây dựng trước 2 công viên.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố sẽ tập trung đầu tư các công viên quy mô lớn tại TP. Thủ Đức, Quận 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn để đảm bảo chỉ tiêu cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố đến năm 2030 đạt không dưới 1 m2/ người (theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025).

Trong giai đoạn từ 2024-2025, Ban Hạ tầng đô thị sẽ lập và trình chủ trương đầu tư 5 dự án công viên để chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030.

TP HCM dự kiến đầu tư 2 công viên với tổng vốn hơn 13.900 tỷ đồng
TP HCM dự kiến đầu tư 2 công viên với tổng vốn hơn 13.900 tỷ đồng+q

Trong đó có 2 công viên quy mô lớn gồm Khu công viên cây xanh 150 ha, tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2024-2030. Dự án lớn thứ 2 là Khu lâm viên sinh thái 128 ha tại TP Thủ Đức vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, cũng thực hiện từ năm 2024-2030.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay của Chương trình Phát triển công viên, cây xanh giai đoạn 2020 -2025 là kinh phí để đầu tư xây dựng công viên.

Để hoàn thành chỉ tiêu tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng – tương đương 0,65 m²/người (quy mô dân số ước tính 10 triệu người), theo Quyết định số 2198/QĐ-UBND thì Thành phố cần đầu tư tối thiểu 54 dự án với kinh phí ước tính 9.011 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, mới có 8 dự án hoàn thiện và trình đề xuất chủ trương đầu tư sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Trong số 8 dự án này, HĐND và UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án với tổng kinh phí 1.590 tỷ đồng.

Một khó khăn nữa là việc mời gọi đầu tư đối với lĩnh vực công viên cây xanh hiện nay không thể thực hiện được do quy định tại Luật Đầu tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ thì công viên cây xanh không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và xã hội hóa. Vì vậy, chưa khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia thực hiện.

Hiện tại, diện tích công viên tại TP.HCM chỉ có hơn 500 ha, tương ứng khoảng 0,55 m2/người, chỉ số này thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cây xanh đô thị là 15 m2/người.