Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Theo số liệu thống kê từ Ban tổ chức, hơn 90% doanh nghiệp tham gia đang nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong quá trình phát triển sản phẩm, giải pháp; 76 doanh nghiệp công nghệ thông tin được vinh danh TOP 10 năm nay có tổng doanh thu đạt 186.694 tỷ đồng.

Sáng 9/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và Vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021.

Được phát động từ ngày 7/4/2021, chương trình đã nhận được 194 đề cử trong 18 lĩnh vực từ 167 doanh nghiệp, tăng 14% về số lượng đề cử và 67% số lượng doanh nghiệp tham gia so với năm 2020. Toàn bộ hoạt động nộp hồ sơ tham gia, thuyết trình, đánh giá, chấm điểm, bình chọn TOP 10 đều được thực hiện trực tuyến 100%.

Theo số liệu thống kê từ Ban tổ chức, hơn 90% doanh nghiệp tham gia đang nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong quá trình phát triển sản phẩm, giải pháp; 76 doanh nghiệp công nghệ thông tin được vinh danh TOP 10 năm nay có tổng doanh thu đạt 186.694 tỷ đồng, tương đương 8,054 tỷ USD, chiếm hơn 60,74% doanh thu toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin trong năm 2020.

Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và Dịch vụ CNTT
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 5 Doanh nghiệp BPO (Business Process Outsourcing)
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 10 Doanh nhiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đối số
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 5 Doanh nghiệp giải pháp Chính phủ số
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 3 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh - Top 6 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Hậu cần và Thương mại điện tử - Top 4 Doanh nghiệp FINTECH.
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 3 Doanh nghiệp EDTECH và Top 5 Doanh nghiệp MEDTECH.
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 8 Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Bảo mật và An toàn thông tin. - Top 7 Doanh nghiệp A-IoT.
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 5 Doanh nghiệp BLOCKCHAIN - Top 4 Doanh nghiệp Khởi nghiệp số
Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2021
Top 9 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng.

Ngày 12/6/2021, Hội đồng đánh giá do Tiến sỹ Mai Liêm Trực làm Chủ tịch và gần 40 chuyên gia từ các Bộ Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia kinh tế, công nghệ và các nhà báo đã nhất trí lựa chọn 104 đề cử từ 76 doanh nghiệp, tổ chức xứng đáng vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021 tại 16 lĩnh vực.

Đặc biệt "Top 10 Doanh nghiệp Tăng trưởng ấn tượng" lần đầu tiên được thống nhất bổ sung vào nhóm các lĩnh vực được trao giải năm nay, vinh danh 9 doanh nghiệp có mức tăng trưởng rất cao từ 77% đến trên 300%, đáng chú ý là phần lớn các doanh nghiệp này đều cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường quốc tế.