Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023

Sáng 8/12, với đa số đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Khóa XVI tán thành, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.291,84 ha và 1.445 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích 2.430,19 ha.

Trước đó, theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2022, toàn Thành phố có 2.860 dự án thu hồi đất, với diện tích 10.098,7 ha và 910 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, với diện tích 1.563,78 ha.

Tính đến ngày 14.11.2022, thành phố đã thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 1.862 dự án, tổng diện tích 6.574,3 ha (đạt 65% kế hoạch thu hồi đất năm 2022). Ước thực hiện đến ngày 31.12.2022 là 2.125 dự án với diện tích 7.503,3 ha (đạt 74,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2022).

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương.

Theo tờ trình của UBND thành phố, danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương gồm 6 nhóm dịch vụ với tổng cộng 107 nội dung. Tên gọi các nhóm dịch vụ đã được quy định trong khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các hoạt động kinh tế công thương.

Việc ban hành danh mục làm căn cứ để các cơ quan quản lý lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Làm cơ sở để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, khung giá, giá dịch vụ công lĩnh vực công thương.

Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023
Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023. Ảnh minh họa

Theo Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, qua nghiên cứu 107 nội dung đề xuất, Ban đề nghị: UBND thành phố chỉ đạo rà soát kỹ để đảm bảo việc xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương đúng quy định, có tính khoa học, đồng bộ, không chồng chéo với các lĩnh vực khác và phù hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chung của thành phố.

Đồng thời, UBND thành phố cần rà soát lại 13 nội dung đề xuất do chưa rõ căn quy định là dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công thương; nghiên cứu ghép với các nội dung tương đồng để tránh trùng lặp; sửa tên của 5 nội dung cho ngắn gọn, cụ thể; rà soát, ghép 33 nội dung có tính chất tương tự thành 15 nội dung và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

Tiếp thu giải trình những ý kiến thẩm tra, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua 83 danh mục, giảm 24 danh mục so với đề xuất ban đầu. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung giải trình của UBND thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố thông qua danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thường gồm 6 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả; Dịch vụ lĩnh vực hóa chất; Dịch vụ lĩnh vực quản lý cạnh tranh; Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử; Dịch vụ lĩnh vực khuyến công; xúc tiến thương mại; Dịch vụ khác.

Nghệ An hủy bỏ pháp lý phần diện tích 28 ha mở rộng Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định hủy bỏ pháp lý liên quan đến phần diện tích đất 28 ha, tính từ chỉ giới đường quy hoạch rộng 35 m chạy qua khu đất Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, hiện nay thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng phía đông Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2488/QĐ/UBND-CN ngày 11/7/2006.

Lý do là Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được phê duyệt từ năm 2006 nhưng không triển khai thực hiện đầu tư xây dựng; phần diện tích mở rộng nêu trên không còn phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch TP.Vinh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 22/7/2022 chỉ đạo Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Dũng, TP.Vinh đã được phê duyệt.

Để thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND TP.Vinh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.
Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Ảnh: Tài Nguyên và Môi trường

Ngoài ra, giao Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường theo nội dung Công văn số 3659/UBND-CN ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 22/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND TP.Vinh để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường... tổ chức đầu tư xây dựng dự án theo quy định. Các quyền và nghĩa vụ của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh sau khi hủy bỏ pháp lý của khu đất quy hoạch mở rộng trường thực hiện theo quy định.

Được biết, thời gian vừa qua, Nghệ An cũng đã thu hồi hơn 36,6 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý. Lý do thu hồi là Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư, theo Kết luận của UBND tỉnh Nghệ An tại các công văn số 5878/UBND-CN và số 7560/UBND-CN.

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã giao các sở, ban ngành cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành.

Đặc biệt xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm; dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

TP HCM hủy bỏ 169 dự án chậm triển khai, có nhiều dự án nhà ở

Sáng 8/12, HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã trả lời về các vấn đề cử tri quan tâm.

Nội dung được cử tri TP.HCM quan tâm là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở và việc xử lý các dự án chậm triển khai.

Theo ông Thắng, năm 2022, Sở TN&MT đã phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát 401 dự án phát triển nhà ở và ban hành 97 văn bản thẩm định đủ điều kiện cấp sổ hồng. Hiện công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở có 3 vướng mắc chính.

Thứ nhất, một số dự án nhà ở trong quá trình hoàn thành có phát sinh vướng mắc trong việc thế chấp sổ hồng toàn dự án. Về vấn đề này, Sở TN&MT đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Tiếp đó, có một số dự án nhà ở đã hoàn thành nhưng có vi phạm xây dựng. Sở TN&MT đã và đang cùng Sở Xây dựng, các quận – huyện xử lý. Nhóm vướng mắc thứ ba là các dự án nhà ở phải bổ sung nghĩa vụ tài chính.

Theo Giám đốc Sở TN&MT, tính đến tháng 11/2022, Sở đã cấp được 24.218 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở trên địa bàn. Chỉ tiêu cấp sổ hồng trong năm 2022 cơ bản hoàn thành nhưng vẫn cần tập trung giải quyết trong năm tới.

"Báo cáo cử tri, liên quan đến công tác cấp sổ hồng, có những vấn đề chúng ta phải từng bước tháo gỡ vì vướng mắc từ các quy định. Do vậy, Sở TN&MT phải phối hợp với các sở ngành, địa phương cùng xử lý", ông Thắng nêu khó khăn.

Về xử lý các dự án chậm triển khai, ông Thắng cho biết, giai đoạn 2016 - 2022, HĐND Thành phố ban hành 13 nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với 1.532 dự án.

Đến nay, đã có 451 dự án hoàn thành, 708 dự án đang thực hiện và 357 dự án chậm triển khai. Với các dự án chậm triển khai, Sở TN&MT đã tham mưu và cấp thẩm quyền quyết định hủy bỏ 169 dự án, tiếp tục xem xét những dự án còn lại trong năm 2023.

“Tất cả các dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất và triển khai các bước, trong quá trình thực hiện bị chậm tiến độ, kéo dài nhưng không có lý do chính đáng thì Thành phố cương quyết xử lý”, ông Thắng nói.

Dự án đất nền Phố chợ Đông Phú tại Quảng Nam

Phố chợ Đông Phú có vị trí tọa lạc tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Dự án nằm ngay giao điểm của 3 tuyến đường lớn Trưng Nữ Vương, Hùng Vương và Phan Châu Trinh, thuận tiện di chuyển đến trung tâm huyện Hiệp Đức và trung tâm huyện Nông Sơn chỉ khoảng 15 km.

Phố chợ Đông Phú có tổng diện tích 15,38 ha, được thiết kế xây dựng với mô hình đất nền. Cung cấp ra thị trường 549 sản phẩm, trong đó 481 sản phẩm đất ở khai thác và 68 sản phẩm đất tái định cư, có diện tích đa dạng từ 108 – 156 m2.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu khu chợ ngay giữa trung tâm dự án với quy mô chợ bao gồm: chợ chính 2 tầng với quy mô công trình chợ cấp II, nhà chợ phụ với quy mô nhà cấp IV chia làm 2 khu (khu chợ tươi sống và khu dịch vụ ăn uống) và các hạng mục phụ trợ (ban quản lý chợ, nhà để xe, khu tập kết rác, khu VSCC…).

dự án Phố chợ Đông Phú
Phối cảnh dự án Phố chợ Đông Phú.

Dự án khu Phố chợ Đông Phú sở hữu hệ thống tiện ích nội khu cho cộng đồng dân cư như: khu chợ trung tâm, hai công viên cây xanh, khu phức hợp thương mại dịch vụ, khu sinh hoạt cộng đồng…

Chủ đầu tư dự án Phố chợ Đông Phú Quảng Nam là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 & Công ty Cổ phần An Thịnh, đơn vị phát triển của dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Funi Holding, đơn vị phân phối dự án Eco Real.

Được biết, dự án Phố chợ Đông Phú tọa lạc tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho liên danh 2 công ty 591 và An Thịnh làm chủ đầu tư theo công văn số 5848/UBND-KTN ngày 23/11/2016.

Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 09/01/2018, với tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư là 127.434,6 m2.

Ngày 05/11/2022, chủ đầu tư và đơn vị phát triển của dự án tổ chức lễ kick-off dự án Phố chợ Phú Đông.

Các sản phẩm tại dự án được mở bán với mức giá từ 14 triệu đồng/m2.