Đà Nẵng sẽ dành hơn 180 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Chương trình hướng đến mục tiêu phát triển nhà ở phải tuân thủ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị bền vững theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực tế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo từng thời kỳ.

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch xây dựng theo hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các khu đô thị, khu nhà ở phải quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tăng tỷ trọng nhà ở có diện tích trung bình, giá cả hợp lý phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Tập trung cải tạo, xây dựng lại kết hợp với chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với các khu chung cư cũ, nhà ở và khu phố cũ. Mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng đạt hơn 70% nhà ở kiên cố (diện tích sàn bình quân 30 m2/người). Để đạt được mục tiêu này, hơn 2.145 ha đất sẽ được quy hoạch, sử dụng để xây dựng nhà ở với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 181.130 tỷ đồng.

Đà Nẵng dành hơn 180.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa
Đà Nẵng dành hơn 180.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa

Trước đó UBND TP Đà Nẵng đã có ý kiến gửi Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND thành phố thống nhất kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021 - 2025 gồm 75 dự án với 67.035 căn nhà ở, tổng diện tích sàn nhà ở hơn 8,26 triệu m2. Diện tích đất thực hiện 75 dự án này là 2.553,62 ha; vốn thực hiện 99.850 tỷ đồng.

Liên quan tới việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trước đó UBND thành phố TP Đà Nẵng vừa có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bổ sung quyền, nghĩa vụ sử dụng đất để xây dựng công trình trên không

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quyền và nghĩa vụ sử dụng đất để xây dựng công trình trên không.

Cụ thể, Tại Điều 39 của dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm, công trình trên không thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất

Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 34 của Luật này.

Theo Điều 34, tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 27 và Điều 31 của Luật này.

Tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 35 của Luật này.

Cụ thể, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 27 và Điều 31 của Luật này.

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định trên còn có các quyền sau đây: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bổ sung quyền, nghĩa vụ sử dụng đất để xây dựng công trình trên không. Ảnh minh họa
Bổ sung quyền, nghĩa vụ sử dụng đất để xây dựng công trình trên không. Ảnh minh họa

Tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì khi thực hiện quyền chuyển nhượng, thế chấp bằng quyền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền tương ứng với thời gian được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tại điều Điều 27 của dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định quyền chung của người sử dụng đất như sau: Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp; được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình; được quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật này và pháp luật về đầu tư; được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 36, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 27 và Điều 31 của Luật này; thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này; người mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Bên cạnh đó, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Tại Điều 31 của dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như sau: Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp bảo vệ đất; tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan; tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất; giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Thanh tra xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 181 tỷ đồng

Năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra nhiều vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm trong thời gian qua; trong đó, có hoạt động kinh doanh bất động sản với việc nhiều chủ đầu tư bán hàng không công bố thông tin, bán hàng khi chưa đủ điều kiện… Trong năm 2022, thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 181,186 tỷ đồng.

Theo ông Chu Hồng Uy - Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, lực lượng sẽ thanh tra UBND tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức, đơn vị có liên quan về chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản, việc xây dựng hạ tầng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 địa phương gồm: Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang.

Hiện nhiều chủ đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị thiếu hạ tầng đồng bộ như trường học, bãi đỗ xe… Năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng vẫn tập trung vào vấn đề hạ tầng đô thị tại nhiều địa phương và lĩnh vực quy hoạch xây dựng tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước.

Cùng đó là thanh tra một số dự án do bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng tại dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại 3 đơn vị gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông Vận tải; Ban Quản lý dự án 4 - Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Xây dựng khẳng định, việc triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đạt yêu cầu đề ra; tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất; tăng cường giám sát hoạt động đoàn thanh tra; kịp thời đôn đốc, xử lý sau thanh tra và thực hiện tổng hợp bất cập của pháp luật qua thanh tra.

Cụ thể, trong năm 2022, Thanh tra Bộ đã triển khai thực hiện 14 đoàn thanh tra theo kế hoạch (đạt 100%) và 6 đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; ban hành 42 kết luận thanh tra.

Qua đó, Thanh tra Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 181,186 tỷ đồng; trong đó, xử lý về dự toán số tiền 51,715 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế số tiền 120,803 tỷ đồng (đây là số tiền về thu và xử lý kinh phí bảo trì nhà chung cư); kiến nghị xử lý hành chính đối với 81 tổ chức và 14 cá nhân.

Thanh tra Xây dựng cũng ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 tổ chức, số tiền 3,18 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư về biện pháp khắc phục, xử lý.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn tham gia Tổ công tác của Chính phủ để xem xét, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn sau các kết luận thanh tra các dự án tại các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa; phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiếp công dân 5 khu phố thuộc các phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre tại tỉnh Hòa Bình

Dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre có vị trí tại phường Dân Chủ, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án TSG Hòa Bình Centre cách bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình 500 m, cách quảng trường Hòa Bình 100 m.

Dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre có tổng diện tích 35.376,21 m2; diện tích xây dựng nhà liền kề 16,764 m2; diện tích cây xanh 10,803 m2; diện tích giao thông hạ tầng 7,808 m2; diện tích xây dựng 15,628 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 51,536 m2; mật độ xây 80%.

Dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre có quy mô gồm 142 lô liền kề shophouse, nhà phố thương mại xây dựng cao 4 tầng, diện tích từ 108 m2 - 240 m2.

Dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre
Phối cảnh dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre.

Tiện ích dự án: Nằm cạnh Quảng trường thời đại rộng 10 ha, cách bệnh viện đa khoa tỉnh 300 m; trung tâm thương mại Vincom Hòa Bình 500 m, chợ Phương Lâm 300 m.

Dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre do Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng làm chủ đầu tư, TRAN Architec làm đơn vị tư vấn, TSG I&C làm tổng thầu xây dựng, Green Tech làm đơn vị quản lý dự án.

Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng hoạt động ngày 06/07/2015, do ông Nguyễn Hồng Thái làm người đại diện pháp luật, công ty có trụ sở chính tại phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng hoạt động chính trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Các sản phẩm tại dự án Trung tâm thương mại TSG Hòa Bình Centre có giá bán trên thị trường từ 34 triệu đồng/m2.