Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong thời gian vừa qua tại các đường link:

https://khoedepshop.vn/my-pham-lam-dep/my-pham-lam-trang-da/vien-uong-lam-trang-da-nordisk-lys-hud-1.html; https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-U%E1%BB%91ng-Ph%E1%BB%A5c-H%E1%BB%93i-V%E1%BA%BB-Tr%E1%BA%AFng-S%C3%A1ng-C%E1%BB%A7a-L%C3%A0n-Da-Nordisk-LysHud-H%E1%BB%99p-68-Vi%C3%AAn--Nh%E1%BA%ADp-Kh%E1%BA%A9u-Nauy-i.27062157.5609641513; https://tiki.vn/vien-uong-trang-da-va-nuoi-duong-lan-da-nordisk-lys-hud-p33743797.html; https://beecost.vn/vien-uong-phuc-hoi-ve-trang-sang-cua-lan-da-nordisk-lyshud-hop-68-vien-nhap-khau-nauy-p.1__5609641513__27062157đang quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordisk Lys Hud.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordisk Lys Hud và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vakker/Ren Hud vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordisk Lys Hud và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vakker/Ren Hud vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Và trên đường link: https://ngaymoi24h.vn/ra-mat-thi-truong-viet-nam-5-dong-san-pham-tu-pharmatech.html đang quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordisk Lys Hud và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vakker/Ren Hud khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, nội dung quảng cáo không phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.