Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi hợp  với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay 2 thông tư quan trọng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay 2 thông tư quan trọng.

Văn bản nêu rõ trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại cuộc họp ngày 17/8 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, đại diện các hiệp hội, trong đó có hiệp hội bất động sản, các đại diện doanh nghiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xem xét, sửa đổi các quy định có liên quan tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 (Thông tư 06).

Trong đó, có nêu các vướng mắc doanh nghiệp kiến nghị tại các khoản 8, 9, 10 Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06) và các điều, khoản có liên quan.

Tại thông báo ngày 18/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao NHNN chủ trì khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 06, hoàn thành trước ngày 21/8.

Tại văn bản ngày 22/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu NHNN khẩn trương thực hiện chỉ đạo nêu trên, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 24/8. Xét đề nghị của NHNN tại tờ trình ngày 22/8 về việc thực hiện chỉ đạo tại thông báo ngày 18/8, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo với Thống đốc và NHNN. Trong đó nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 06 thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thống đốc NHNN.

Thủ tướng yêu cầu NHNN nghiên cứu kỹ lưỡng kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, các nội dung liên quan được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh như nêu trên.

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật có liên quan, thẩm quyền quy định và tình hình thực tế để tiếp thu, khẩn trương, nhanh chóng rà soát sửa đổi, bổ sung ngay các quy định tại Thông tư 06 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các nội dung quy định gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, người dân.

Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính, không để có quy định không rõ ràng, cách hiểu khác nhau cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về nội dung này (như đề xuất của NHNN tại tờ trình này 22/8).

Từ đó, nhằm nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân, ưu tiên hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việc sửa đổi Thông tư 06 phải hoàn thành trong ngày 25/8.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu NHNN tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để tránh các vi phạm, tiêu cực có thể xảy ra.

Thông tư 06 được ban hành vào cuối tháng 6 và dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 9 năm nay, bổ sung quy định với một số nhu cầu vốn ngân hàng không được phép cho vay. Một trong những nội dung này là ngân hàng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định không siết điều kiện cho vay mà đây là các điều kiện vay vốn tối thiểu theo Luật Các tổ chức tín dụng, đã được cơ quan này cảnh báo thời gian qua. Tuy nhiên, theo Hiệp hội bất động sản TP HCM, Thông tư này đã dựng thêm "rào chắn", làm cho việc tiếp cận tín dụng khó khăn hơn so với trước.

Theo giới chuyên gia, các quy định cụ thể tại Thông tư này sẽ dẫn tới tình trạng một số khách hàng có nhu cầu vay vốn, gồm doanh nghiệp bất động sản, người mua nhà, nhà đầu tư, sẽ không tiếp cận được tín dụng do "dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh".