Đây là nội dung chính trong Văn bản 5272 ngày 13/7/2023 do Văn phòng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ GTVT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về đề xuất của Bộ GTVT thành lập tổ công tác xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo nội dung văn bản trên, Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương đề xuất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quốc gia (Ban chỉ đạo) theo đúng quy định pháp luật.

Thành phần của Ban Chỉ đạo gồm: Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng ban; Bộ trưởng các Bộ GTVT, Kế hoạch và Đâug tư, Tài chính làm Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội giữ vai trò ủy viên.

Đặc biệt, sẽ có một Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt. Tổ giúp việc này tối đa có 15 người.

Lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao. Ảnh minh họa: Vietnamnet

Trước đó, bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập tổ công tác xây dựng đề án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (tổ công tác). Nhiệm vụ của tổ công tác là chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trình Chính phủ, Quốc hội, Bộ Chính trị.

Theo đề xuất, tổ công tác bao gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà; bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ trưởng Bộ GTVT.

Cũng theo đề xuất, tổ công tác bao gồm cả các thành viên khác như bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và bộ trưởng các bộ như: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và chủ tịch UBND của 20 tỉnh/thành phố mà đường sắt tốc độ cao sẽ đi qua. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN cũng là một thành viên của tổ công tác.

Bộ GTVT cho biết, bộ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thu thập ý kiến từ hội đồng thẩm định và thực hiện Kết luận số 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt. Đồng thời, cử một đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển, như châu Âu và Trung Quốc, để bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Đồng thời dự định huy động tư vấn quốc tế có kinh nghiệm để nghiên cứu và hoàn thiện dự án trong năm 2025.

"Để thực hiện thành công dự án nói riêng, phát triển lĩnh vực đường sắt nói chung cần phải thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp, nguồn lực huy động rất lớn, cần sự vào cuộc, phối hợp của các bộ, ngành và địa phương nên cần thiết thành lập tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ để nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp lớn mang tính tổng thể, liên ngành và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng đề án", Bộ GTVT cho biết.