Trên thị trường sơ cấp, thông qua 14 đợt đấu thầu TPCP được tổ chức tại HNX trong tháng 1, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 23.082 tỷ đồng trái phiếu
Trên thị trường sơ cấp, thông qua 14 đợt đấu thầu TPCP được tổ chức tại HNX trong tháng 1, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 23.082 tỷ đồng trái phiếu

Trên thị trường sơ cấp, thông qua 14 đợt đấu thầu TPCP được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 1/2022, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 23.082 tỷ đồng trái phiếu, giảm 23,6% so với tháng trước; kỳ hạn 10 năm chiếm tỉ trọng phát hành lớn nhất đạt 46%, tương ứng với khối lượng phát hành 10.627 tỷ đồng.

Theo HNX, so với cuối tháng 12/2021, lãi suất huy động TPCP của Kho bạc Nhà nước tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 10, 20 và 30 năm.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 31/1, thị trường TPCP tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,52 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối năm 2021. Tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 1 đạt 254.543 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 13.397 tỷ đồng/phiên, tăng 19,19% so với năm 2021.

Giá trị giao dịch Repos chiếm 39,66% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 1 chiếm 1,67% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị bán ròng 1.245 tỷ đồng.