Cụ thể, trong quý III, công ty đạt doanh thu thuần đạt 1.381 tỷ đồng - giảm 20% so với cùng kỳ. Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến VIS lỗ gộp hơn 65 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 47 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 11,7 tỷ đồng xuống còn gần 6,8 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí VIS chịu lỗ sau thuế hơn 92 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 26,7 tỷ đồng.

3537-doanh-nghiep-thep-2
Tình hình tài chính của VIS sau 2 quý đầu năm

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thua lỗ là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đầu ra của sản phẩm thép gần như đóng băng. Cả hai nhà máy luyện phôi và cán thép đều có những khoảng thời gian phải dừng hoạt động, phát sinh lỗ chi phí cố định.

Bên cạnh đó, do giá nguyên liệu tăng cao trong khi giá bán sản phẩm lại không tăng cũng khiến cho tình hình kinh doanh trở nên kém sắc. Theo đóm công ty đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm phát sinh lỗ. Ngoài ra, VIS cũng không bán được hàng, số lượng hàng tồn kho tăng cao làm phát sinh các chi phí nắm giữ hàng hoá.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VIS đạt 4.387 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 56% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế 18,6 tỷ đồng.

Năm 2021, VIS đặt mục tiêu đạt 4.588 tỷ đồng doanh thu và 28,17 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu; chỉ tiêu lợi nhuận cả năm cần trông chờ vào kết quả kinh doanh của quý IV.

Trên thị trường, cổ phiếu VIS hiện đứng mức 19.350 đồng (kết phiên 25/10). Mã hiện đang nằm trong diện cảnh báo trên HOSE từ 15/3/2021 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 là số âm.

Trước VIS, CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel (UpCOM: TDS) đã công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu 402 tỷ đồng - giảm 32%; lợi nhuận gộp 4,8 tỷ đồng, giảm 67%. Biên lãi gộp giảm từ 2,4% xuống 1,2%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 55% và 66%. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn lỗ 644 triệu đồng quý III.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp thép ghi nhận doanh thu tăng 6,2% đạt 1.658 tỷ đồng; lãi sau thuế 46,3 tỷ đồng - tăng 148% so với cùng kỳ năm trước. Công ty vượt 191% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm (20 tỷ đồng).