UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Đảm bảo 100% người trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố (kể cả người ở nước ngoài) phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không để lọt, bỏ sót các đối tượng nguy cơ cần phải cách ly y tế.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bản tỉnh phải đảm bảo 100% người trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố (kể cả người ở nước ngoài) phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không để lọt, bỏ sót các đối tượng nguy cơ cần phải cách ly y tế.

Cụ thể, Kế hoạch 289/KH-UBND của tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa, đối với người từ vùng có dịch thuộc cấp độ 1 và cấp độ 2 sẽ không bị cách ly, không bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 khi về địa phương. Cụ thể như sau:

Đối với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1 khi về địa phương phải khai báo y tế và tuân thủ thông điệp 5K, nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế.

Đối với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 2 và người tiếp xúc gần với đối tượng F2 (F3) tự theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày về địa phương (hoặc ngày tiếp xúc, nếu là đối tượng F3) và tuân thủ thông điệp 5K.

Đối với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và người tiếp xúc gần với đối tượng F1 (F2), những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng (tính từ thời điểm về địa phương, có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh) thì tự cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày.

Người từ vùng cấp độ 3, nhưng tiêm chưa đủ liều vaccine (thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử), thì tự cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu kể từ ngày về địa phương.

Còn người chưa tiêm vaccine và các đối tượng F2, thì cách ly tại nhà 14 ngày (trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc cách ly, thực hiện theo dõi sức khỏe); thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tiếp theo, kể từ ngày về địa phương.

Đối với người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, người tiếp xúc gần F1 đã tiêm đủ liều vaccine (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử), liều cuối đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng thì thực hiện cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện) 7 ngày; xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7, kể từ ngày về địa phương; sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Người từ địa bàn có dịch (ở cấp độ 4), nhưng tiêm chưa đủ vaccine (thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử), thực hiện cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện) 7 ngày; xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7, kể từ ngày về địa phương, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 và các đối tượng F1: Thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất (bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp Realtime RT-PCR), ngày thứ 7 và ngày thứ 14 (bằng phương pháp Realtime RT-PCR) kể từ ngày về địa phương (hoặc ngày tiếp xúc, nếu là đối tượng F1); tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng; thời gian áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe tương ứng với các nhóm đối tượng thuộc diện cách ly nêu trên.