Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng khối lượng trúng thầu đạt 34.810 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu là 84,39% so với giá trị gọi thầu.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 139.683 tỷ đồng, đạt 34,92% kế hoạch năm 2023.

Trong tháng, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 4 kỳ hạn là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; trong đó, tập trung phát hành nhiều nhất tại kỳ hạn 15 năm và 5 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 40,40% và 32,76% tổng khối lượng phát hành trong tháng.

Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 14 đến 27 điểm cơ bản so với phiên cuối cùng của tháng 3. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 4, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 2,75%; 3,22%; 3,33% và 3,66%.

Huy động thành công hơn 34.800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ. Ảnh minh họa
Huy động thành công hơn 34.800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ. Ảnh minh họa

Giao dịch thứ cấp trái phiếu tháng 4 có tổng giá trị giao dịch tăng 6,13% so với tháng trước, đạt 130.704 tỷ đồng, bình quân đạt 6.535 tỷ đồng/phiên; trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) chiếm 60,85% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, còn lại là giao dịch mua bán lại (Repos).

Lợi suất giao dịch bình quân của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành giảm nhiều nhất ở các kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm với tỷ lệ giảm tương ứng 22,82%; 22,64% và 21,92% so với cùng kỳ tháng trước, hiện đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 2,82%; 2,78% và 2,71%.

Trong khi đó trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 25-30 năm có lợi suất giao dịch tăng 1,46% so với cùng kỳ tháng trước, hiện đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 4,95%.

Về kỳ hạn giao dịch, trái phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 15 năm, và 10-15 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 20,66%; 19,74% và 13,99%.

Trước đó, trong tháng 2/2023, HNX đã tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với khối lượng trúng thầu đạt 36.595 tỉ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 79,12%.