Tập đoàn Hưng Thịnh trở thành cổ đông lớn nắm hơn 20% cổ phần của Vietravel
Tập đoàn Hưng Thịnh trở thành cổ đông lớn nắm hơn 20% cổ phần của Vietravel. Ảnh minh họa

Theo đó, Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh với tỷ lệ 28.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, tổng giá trị nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng. Khoản nợ vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng, với lãi suất 11,5% năm. Tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cổ phiếu được VTR thế chấp.

Ngoài ra, Vietravel cũng hoàn tất chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho loạt cổ đông nội bộ. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ mua số lượng nhiều nhất với hơn 2,9 triệu cổ phiếu, tăng sở hữu lên 3,2 triệu đơn vị (11,18%).

Các vị ông Trần Đoàn Thế Duy – Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Phan Phương Hoàng, Nguyễn Hà Trung, Nguyễn Thị Lê Hương, Võ Quang Lê Kha và Giám đốc Tài chính Đỗ Thanh Hùng cũng đều đã mua vào lượng cổ phiếu từ vài chục đến hơn 500 ngàn đơn vị, tăng sở hữu lên từ 0,71% đến 2,56%.

Trong một diễn biến trước các đợt phát hành này, Tập đoàn Vietravel đã kịp bán hơn 1,78 triệu cổ phiếu VTR, tương đương 10,7% vốn cho CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vào ngày 23/12/2022. Sau giao dịch này, Tập đoàn Vietravel giảm sở hữu VTR xuống 31,52%, còn VinaCapital tăng sở hữu lên 10,72%.

Như vậy, cơ cấu cổ đông lớn của Vietravel đã có sự thay đổi sau khi phát hành khi có thêm Tập đoàn Hưng Thịnh (20,8%) và Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ (11,18%).

Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu VTR đang bị hạn chế giao dịch do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu. Đóng cửa phiên ngày 10/2, VTR có giá 26.300 đồng/cp, vẫn ghi nhận tăng 28% trong vòng 3 tháng qua.

Về tình hình kinh doanh của Vietravel, năm 2022, doanh thu thuần ghi nhận khả quan với 3.814 tỷ đồng, gấp 4,8 lần năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 256 tỷ đồng của năm 2021. Nhờ kết quả khả quan này mà Vietravel đã giảm được lỗ lũy kế còn 67 tỷ đồng.