CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu giảm giảm 54% so với cùng kỳ, xuống 714 tỷ đồng. Chi phí giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp co lại còn 41% (quý II/2022 đạt 51%), tương ứng lợi nhuận gộp đạt 290 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính tăng 74% lên 342 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay ghi nhận 160 tỷ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm hơn 60% xuống còn lần lượt là 108 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Kết quả, DXG lãi sau thuế 157 tỷ đồng trong quý II vừa qua, giảm 40% so với quý II/2022. Dù vậy, đây là thông tin tương đối tích cực sau khi công ty vừa báo lỗ ròng trong quý I liền trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 1.091 tỷ đồng, giảm 67%. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong nửa đầu năm ghi nhận 721 tỷ đồng, giảm còn 1/3 so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 66% cơ cấu doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng giảm sâu còn 259 tỷ. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác cũng giảm mạnh từ 204 tỷ 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 34 tỷ đồng. Ngoài ra, Đất Xanh còn ghi nhận 78 tỷ đồng từ dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư.

Khấu trừ chi phí, DXG báo lãi sau thuế 6 tháng đạt 40 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. LNST công ty mẹ đạt 61 tỷ, giảm 85%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 30/6/2023 ghi nhận 2.390 người, nhích thêm 1 người so với thời điểm cuối quý I và giảm 1.383 người so với thời điểm đầu năm 2023. Đây là số nhân sự thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây tại DXG.

Tập đoàn Đất Xanh giảm gần 1.400 nhân sự so với đầu năm
CTCP Tập đoàn Đất Xanh. Ảnh: ĐX

Năm 2023, DXG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 5.500 tỷ đồng và lãi ròng 158 tỷ đồng, giảm 26% cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch, nửa đầu năm DXG chỉ thực hiện được 20% mục tiêu doanh thu và 39% lãi ròng của cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/6, quy mô tài sản DXG ở mức 30.497 tỷ đồng. Trong đó, DXG nắm giữ gần 455 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 51%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 123 tỷ đồng, giảm 32%. Các khoản phải thu ngắn hạn: 11.870 tỷ đồng, giảm 1%.

Giá trị hàng tồn kho của tập đoàn này là 14.788 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là bất động sản dở dang (11.430 tỷ đồng), bất động sản thành phẩm (2.455 tỷ đồng), bất động sản hàng hóa (661 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 740 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm 2023. Trong đó, dự án sân golf và khu biệt thự sinh thái hơn 566 tỷ đồng và các chi phí dự án khác 173 tỷ đồng. Nợ phải trả của DXG gần 16.372 tỷ đồng, giảm 1% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.008 tỷ đồng, khoản vay tài chính dài hạn hơn 3.018 tỷ đồng.