Bản tin COVID-19 sáng 2/5: Bộ Y tế chỉ thị tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong xác nhận hộ chiếu vaccine

Bản tin COVID-19 sáng 2/5: Bộ Y tế chỉ thị tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong xác nhận hộ chiếu vaccine

Bản tin COVID-18 sáng 2/5 đáng chú ý với việc Bộ Y tế chỉ thị các tổ chức, cá nhân không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vacc
Xem thêm