Theo đó, Sudico sẽ chuyển nhượng toàn bộ 30% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long với giá 160 tỷ đồng theo phương thức thỏa thuận.

Động thái thoái bớt vốn của Sudico diễn ra khi doanh nghiệp vừa có quý kinh doanh khởi sắc. Trong quý IV/2022, Sudico ghi nhận khoản doanh thu 11,6 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long được thành lập ngày 27/05/2004 với vốn điều lệ 24,5 tỷ đồng (SJS sở hữu 30%).

Theo báo cáo thường niên năm 2021 của Sudico, đơn vị liên kết này đạt doanh thu thuần năm 2021 chỉ gần 45 triệu đồng nhưng lỗ sau thuế hơn 101 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, Sudico đang ghi nhận giá trị sổ sách là 57,81 tỷ đồng và giá gốc là 110 tỷ đồng khi đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long.

Như vậy, nếu tính theo giá sổ sách, việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long ước tính sẽ lãi 102,19 tỷ đồng trong kỳ thoái vốn.

Sudico muốn thoái sạch vốn tại Bất động sản và Thương mại Thăng Long
Sudico muốn thoái sạch vốn tại Bất động sản và Thương mại Thăng Long.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2022 của Sudico, giá trị gốc Sudico đã đầu tư vào Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long là 110 tỷ đồng; giá trị ghi sổ là 57,8 tỷ đồng.

Thương mại Thăng Long hoạt động kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng kinh doanh nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư khu đô thị New City Phố Nối hơn 100 ha, vốn đầu tư 900 tỷ đồng tại Hưng Yên.

Taại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Sudico giảm 2% so với đầu năm, còn hơn 6.826 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu tổng tài sản là hàng tồn kho với gần 3.745 tỷ đồng (chiếm 55% cơ cấu); trong đó tập trung ở dự án Khu đô thị Nam An Khánh (gần 3.679 tỷ đồng).

Tài sản dở dang dài hạn hơn 2.301 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78%, từ gần 340 tỷ đồng còn gần 76 tỷ đồng. Ngoài ra, Sudico ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh gần 18 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 13 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2022 hơn 4.252 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn tăng 34%, lên 1.608 tỷ đồng. Đáng lưu ý, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm gần 660 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm hơn 398 tỷ đồng. Đây cũng là năm dòng tiền kinh doanh của Sudico âm kỷ lục kể từ khi Công ty niêm yết trên sàn (2006).

Năm 2023, Sudico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Riêng quý 1/2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 98 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.