SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 14.785 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 và Khoản c Điều 1 Quyết định số 47/QĐ-NH5 ngày 25/3/1994 của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau: "Vốn điều lệ: 14.784 tỷ đồng" (trước đó vốn điều lệ của Ngân hàng này là 13.425 tỷ đồng).

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 và Quyết định số 47/QĐ-NH5 ngày 25/3/1994 của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận việc SeABank thành lập 3 chi nhánh tại địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước.=

Ba chi nhánh SeABank được thành lập, gồm: Chi nhánh Bắc Giang, địa chỉ: Số 664B đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Chi nhánh Nam Định, địa chỉ: Số 27-28 Cl 14 Khu đô thị Dệt, đường Trần Phú, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Chi nhánh Bình Phước, địa chỉ: Số 1079 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SeABank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động; đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh được thành lập nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, SeABank phải khai trương hoạt động các chi nhánh đã được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực./.