Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND TP trình bày Báo cáo và các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thường trực Thành uỷ kết luận với các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, theo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND TP, số dự án hoàn thành theo mục tiêu ban đầu thấp, nhiều dự án đang thực hiện dở dang và nhiều dự án chưa triển khai thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã chỉ ra được một số khó khăn, vướng mắc và đề ra được các biện pháp khắc phục.

Để đảm bảo có đầy đủ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát cụ thể đối với từng dự án công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ hình thức đầu tư, tiến độ theo mục tiêu ban đầu, tình hình thục hiện đến nay, các khó khăn, vướng mắc và chỉ rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có các giải pháp quyết liệt khắc phục cho bằng được.

Trên cơ sở kết quả rà soát danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, Ban cán sự đảng UBND TP tham mưu, đề xuất danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực giải quyết các vấn đề cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, các vấn đề dân sinh bức xúc; đảm bảo hài hòa giữa các lĩnh vực, địa bàn theo quan điểm phát triển đồng đều và có tính khả thi. Trong đó lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Rà soát cụ thể các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Theo báo Hà Nội Mới đối với các dự án chuyển đổi từ hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) sang các hình thức đầu tư khác, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn thành phố, trong đó lưu ý báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể phương án xử lý đối với từng dự án.

Đối với dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 2), phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ nguồn gốc, quá trình triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc của dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 và dự án xây dựng đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hình thức BT, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các nội dung kiến nghị của huyện Đông Anh, trong bối cảnh huyện Đông Anh đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm sớm hoàn thành đề án đầu tư, xây dựng và phát triển thành quận trước năm 2025; Thường trực Thành ủy cho rằng các nội dung kiến nghị, đề xuất của huyện Đông Anh là đúng với chủ trương chỉ đạo của Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đủ căn cứ và điều kiện để UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp và hướng dẫn huyện Đông Anh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.