Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có cuộc làm việc với đại diện các sở ban ngành để nghe và cho ý kiến chỉ đạo những vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh này.

Báo cáo với Chủ tịch, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Ngãi cho hay, trên địa bàn tỉnh hiện có 360 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, trong đó có 202 dự án đã hoạt động, và 158 dự án chưa hoạt động.

Đơn vị này cũng cho hay, trong 158 dự án chưa hoạt động thì chỉ có 72 dự án còn tiến độ, các nhà đầu tư đang triển khai thực hiện; còn lại 68 dự án hết tiến độ, trong đó có 12 dự án đã giao đất và 56 dự án chưa được giao đất.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của tỉnh, Sở KH&ĐT Quảng Ngãi đã tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư 38 dự án thực hiện không đúng tiến độ. Trong đó, 12 dự án được chấm dứt trong năm 2021; 15 dự án năm 2022; 11 dự án trong 4 tháng đầu năm 2023…

Về việc thu hồi dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp rà soát và tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư 38 dự án thực hiện không đúng tiến độ.

Quảng Ngãi muốn chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư 38 dự án
Quảng Ngãi muốn chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư 38 dự án. Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương này thống nhất tiếp tục giải quyết các nội dung vướng mắc đối với các dự án theo tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết các dự án vướng mắc phải lấy pháp luật làm căn cứ, nhưng phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có lợi cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo địa phương này cũng thống nhất cơ bản với cách phân nhóm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng như đề xuất hướng xử lý đối với từng nhóm dự án. Thống nhất việc thành lập tổ kiểm tra, rà soát đối với từng dự án cụ thể.

Theo đó, tổ kiểm tra có nhiệm vụ căn cứ vào báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất theo hướng đối với nhóm những dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư đang triển khai thực hiện nhưng có vướng mắc, thì tập trung đề xuất UBND tỉnh khẩn trương giải quyết các vướng mắc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành sớm đưa vào hoạt động.

Đối với nhóm các dự án đang còn vướng về thủ tục, trước mắt ưu tiên giải quyết cho các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó lưu ý các địa phương khẩn trương đưa vào quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đối với các dự án đủ điều kiện.

lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với các doanh nghiệp để kết thúc dự án và đề xuất hướng xử lý phù hợp quy định của pháp luật đối với dự án liên quan đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, không còn phù hợp với quy hoạch.

Đối với các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và đề xuất thu hồi, hủy quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện trên thực tế. Đối với các dự án đã cấp quyết định cho chủ trương đầu tư, đã giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện thì xử lý dự án theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, mà chưa giao đất hay cho thuê đất nhưng nhà đầu tư tự ý triển khai thực hiện trên phần đất đó thì lập biên bản xử phạt hành chính, làm rõ nguyên nhân để tham mưu hướng xử lý cho phù hợp.