Quảng Nam: điều chỉnh tiến độ hoàn thành của dự án Hoi An Golden Sea

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành của dự án Hoi An Golden Sea.

Dự án Hoi An Golden Sea Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại tại phường Cẩm An, TP. Hội An.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành của dự án Hoi An Golden Sea đến tháng 7/2023.

Bên cạnh đó, tỉnh này yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục thẩm định trình UBND tỉnh quyết định cho gia hạn tiến độ sử dụng đất và Cục Thuế thông báo cho Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian gia hạn theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, vào cuối năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam để trình bày những khó khăn để tái khởi động dự án Hoi An Golden Sea.

Tại đây, dự án Hoi An Golden Sea đã được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 996 tỷ đồng lên 2.150 tỷ đồng. Đồng thời, chủ đầu tư đã tăng vốn góp để thực hiện dự án từ 60 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng.

Đến ngày 20/10/2020, địa phương này đã cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2021. Tuy nhiên, thời điểm này chủ đầu tư gặp phải nhiều nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến việc dự án thi công chậm tiến độ.