Để phân biệt được kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trước hết cần hiểu rõ về bất động sản. Vậy bất động sản là gì?.

Theo quy định của Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015, bất động sản là một loại tài sản. Tài sản được phân thành hai loại là bất động sản và động sản dựa trên tính linh hoạt của nó. Theo đó, bất động sản gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất đai, công trình xây dựng và tài sản khác là bất động sản theo quy định của pháp luật. Như vậy có thể nói bất động sản là tài sản “nằm bất động”. Những tài sản không phải bất động sản được gọi là động sản. Tuy nhiên theo quy định trên thì tài sản là quyền sử dụng đất là bất động sản hay động sản? Rõ ràng với quy định ở trên thì chưa trả lời được cho câu hỏi đó. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn nhìn nhận quyền sử dụng đất là bất động sản.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Kinh doanh bất động sản là gì?

Khái niệm về kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy, kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh thương mại có đối tượng là bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản. Có thể kể đến như hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhà ở nhằm mục đích sinh lợi…

Bất động sản được nói đến ở đây có thể là bất động sản có sẵn hoặc bất động sản hình thành trong tương lai.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là khái niệm nằm trong kinh doanh bất động sản. Kinh doanh dịch vụ bất động sản là thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy kinh doanh dịch vụ bất động sản là hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bất động sản. Có thể kể đến một số hoạt động phổ biến như tư vấn, môi giới mua bán nhà ở (như làm sale bất động sản); quản lý nhà chung cư, cao ốc văn phòng…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

So sánh kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản

Điểm giống:

Về bản chất pháp lý, cả hai hoạt động này đều là hoạt động kinh doanh thương mại. Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, tìm kiếm lợi nhuận theo quy định của Luật Thương mại.

Về điều kiện chủ thể thực hiện, cả hai hoạt động này đều có cùng quy định về điều kiện chủ thể. Đó là đều phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng trừ trường hợp hộ gia đình cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ.

Về pháp luật điều chỉnh, cả hai hoạt động kinh doanh này đều chịu sự điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự… và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điểm khác:

Về khái niệm, như trên đã nói, kinh doanh dịch vụ bất động sản là một hoạt động kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bất động sản có phạm vi rộng hơn và bao gồm cả kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Về đối tượng của hoạt động kinh doanh, kinh doanh bất động sản có đối tượng là bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản. Còn kinh doanh dịch vụ bất động sản chỉ có đối tượng là dịch vụ bất động sản. Bất động sản và dịch vụ bất động sản bao gồm những gì thì ở trên đã nói.

Về nội dung của hai hoạt đông kinh doanh, vì đối tượng khác nhau nên nội dung của hoạt động cũng khác nhau. Một bên là hoạt động thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ còn một bên chỉ là thương mại dịch vụ.