cần phân biệt rõ ràng hai khái niệm dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng.
Cần phân biệt rõ ràng hai khái niệm dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng là hai khái niệm thường bị nhầm lẫn với nhau và nhiều người hiểu rằng chúng là một thậm chí sử dụng thay thế cho nhau. Dưới góc độ ngôn ngữ thông thường thì việc đánh đồng hai thuật ngữ dự án đầu xây dựng và công trình xây dựng có thể chấp nhận được, miễn sao người nghe có thể hiểu được.

Tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn nhất là theo góc nhìn pháp luật thì cần phân biệt rõ ràng hai khái niệm dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng. Chúng là hai thuật ngữ có nội hàm khác nhau, độc lập nhất định với nhau.

Dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng là gì?

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Căn cứ khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014.

Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước. Căn cứ khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020.

Từ hai khái niệm trên theo quy định có thể rút ra “từ khóa” của dự án đầu tư xây dựng là “đề xuất” còn đối với công trình xây dựng có từ khóa là “sản phẩm”. Như vậy có thể hiểu một cách chung nhất, dự án đầu tư xây dựng có nội dung mới đang nằm trên giấy, thể hiện công việc chưa được hoặc đang được triển khai. Còn công trình xây dựng là vật chất đã được định hình, là kết quả của việc thực hiện nội dung ghi trong dự án xây dựng.

Công trình xây dựng là kết quả thực tế của việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Như trên đã nói, dự án đầu tư xây dựng gồm các nội dung liên quan đến xây dựng công trình và nó mới chỉ nằm trên giấy. Dự án đầu tư xây dựng cần phải được thực hiện và việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm cả hoạt động xây dựng, tạo lập công trình. Hoạt động xây dựng, tạo lập công trình như thế nào được thể hiện trong dự án xây dựng.

Như vậy có thể nói công trình trình xây dựng là sự thể hiện của nội dung dự án đầu tư xây dựng, là kết quả của hoạt động thực hiện dự án.

Trước khi bắt đầu xây dựng công trình nhà đầu tư phải tiến hành lập dự án xây dựng. Ví dụ dự án xây dựng nhà chung cư của chủ đầu tư bao gồm: 5 tòa nhà, mỗi tòa nhà gồm 30 tầng, mỗi tầng có chiều cao 3.5 mét, tổng diện tích sàn một tầng của mỗi tòa nhà là 10.000 m2… Chi tiết hơn là số căn hộ mỗi tầng, diện tích mỗi căn hộ, diện tích cầu thang và lối đi chung trong tòa nhà, thiết kế bố trí hệ thống điện, thoát nước…

Tất cả những nội dung như trên tạo thành dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư. Sau khi lập dự án đầu tư, nhà thầu sẽ tiến hành khởi công xây dựng đến khi hoàn thành thì công trình nhà chung cư sẽ giống như mô tả trong dự án.