Cụ thể, sáng 10/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có công văn hỏa tốc số 3838/CV-BCĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định.

Các tỉnh, thành phố đã có trường hợp mắc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp cần tiếp tục khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) tại cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc... để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1. Đồng thời, các cơ sở sản xuất kinh doanh khẩn trương phát hiện, lập danh sách và thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố danh sách những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.

Tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp
Sáng 10/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có công văn hỏa tốc số 3838/CV-BCĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Các địa phương xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 trong khu công nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp; quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao; đồng thời thực hiện phân cấp quản lý giám sát phòng, chống dịch Covid-19 cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện nơi có các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động.

Cùng với đó, UBND cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để bảo đảm hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp và yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, phải xử lý nghiêm.