Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP HCM.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại nhiều khu đô thị như: Khu đô thị Sài Gòn Bình An (22 ha), Khu dân cư Tầm nhìn (hơn 6 ha), Khu dân cư Phường Phú Thuận (gần 6 ha), Khu nhà ở Phước Long B (hơn 6,5 ha),...

Cụ thể, tại dự án Khu dân cư Phường Phú Thuận, UBND TP HCM đã không thực hiện việc đánh giá năng lực của nhà đầu tư theo quy định, chưa thực hiện việc kiểm tra, tính toán và truy thu tiền sử dụng đất do việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 làm tăng công năng của dự án.

Ngoài ra, UBND quận 7 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; Sở Xây dựng thành phố cấp Giấy phép xây dựng tầng hầm không đúng với quy hoạch được phê duyệt.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Vạn Phát Hưng (Mã: VPH) tự thực hiện đền bù trước khi có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư; không lập dự án trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án, khởi công thi công khi chưa được chấp thuận đầu tư, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Sai phạm hàng loạt tại nhiều khu đô thị ở TP HCM - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, TP Thủ Đức, TP HCM. (Ảnh: SDI Corp).

Về Dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, UBND TP HCM có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khi chưa có văn bản chấp thuận độ cao tĩnh không, không phê duyệt diện tích sàn dành cho đậu xe cho khối nhà ở, nhà ở kết hợp chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.

Đồng thời để chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) chậm thực hiện việc ký quỹ; chậm xử lý các tồn tại của dự án như đã nêu trong kết quả thanh tra, dẫn đến chậm tính để thu tiền sử dụng đất theo quy định và chậm tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng.

Đối với dự án Khu dân cư Tầm Nhìn, UBND TP HCM đã phê duyệt dự án khu dân cư khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở khi dự án không có tên trong danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng đất. Ngoài ra, UBND quận Bình Tân đã phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Về Dự án Khu nhà ở Phước Long B, UBND TP HCM phê duyệt dự án khu nhà ở khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất. Ngoài ra việc CTCP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam xác định giá đất của dự án và phê duyệt giá đất của UBND TP không đúng với chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP HCM xử lý khắc phục hậu quả, thu hồi triệt để về kinh tế, thu hồi các khoản thu không hợp pháp từ việc vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm về trách nhiệm theo quy định của pháp luật liên quan đến các vi phạm trong việc quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP HCM kiểm tra, rà soát việc xác định giá đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, việc điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định khởi công công trình khi chưa được chấp thuận đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng, chưa thực hiện nghĩa vụ với nhà nước tại từng dự án.